Följ Jordbruksverket

Pressmeddelanden Visa alla 20 träffar

Så jobbar Sverige mot afrikansk svinpest

Så jobbar Sverige mot afrikansk svinpest

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2019 08:00 CET

Hur ska Sverige rusta sig på bästa sätt för att skydda sig mot afrikansk svinpest? Förbättrad övervakning för att snabbt kunna upptäcka eventuell smitta, regelbunden kommunikation för att öka vaksamheten kring sjukdomen och effektivare förvaltning av vildsvinsstammen. Detta är, tillsammans med att se över viss lagstiftning, några av åtgärderna som föreslås i en rapport som skickas till regeringen.

Förvaltning av vilda djur är inte djurförsök

Förvaltning av vilda djur är inte djurförsök

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2019 10:00 CEST

Att förvalta eller övervaka populationer av djur som lever vilt ska inte anses vara djurförsök om det inte finns ett tydligt vetenskapligt syfte. Det framgår i den rapport som Jordbruksverket nu lämnar till regeringen.

Fiskeforum2019 flyttar fram positionerna för svensk fisketurism

Fiskeforum2019 flyttar fram positionerna för svensk fisketurism

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 08:00 CEST

Tongivande aktörer inom sportfiskenäringen har etablerat en ny plattform för samverkan och utveckling kallad Fiskeforum. Detta forum inleddes 2019 med en tvådagarskonferens på temat fisketurism. Konferensen hölls i Näringslivets hus i Stockholm den 2-3 april 2019 i närvaro av H.M. Konungen. Även Landsbygdsminister Jennie Nilsson samt flera riksdagsledamöter deltog.

Nationellt stöd viktigt för norra Sverige

Nationellt stöd viktigt för norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2019 08:00 CEST

Det nationella stödet kompenserar jordbruket i norra Sverige både för kärvare klimat och längre transporter. Syftet med det nationella stödet är att bidra till att jämna ut de inkomstskillnader som uppstår på grund av de svagare förutsättningarna. Om stödet försvinner skulle 25 procent av mjölkföretagen i stödområdena tvingas upphöra med sin verksamhet.

Dokument Visa alla 7 träffar

Rapport − Uppdrag att bedöma behovet av förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest i Sverige

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att, i nära dialog med Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), bedöma och vid behov föreslå förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest (African swine fever, ASF) i Sverige. I denna rapport redovisar vi våra förslag.

Förslag till ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

Tillväxtverkets och Jordbruksverkets förslag till ny handlingsplan för Livsmedelsstrategin 2020-2022

Nationell kunskapsförsörjning för en hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor
Rapport från nationell konferens om hållbar svensk fisketurism

Rapportering från nationell konferens om hållbar svensk fisketurism som hölls i januari 2018