Följ Jordbruksverket

Pressmeddelanden Visa alla 24 träffar

Unik studie: ännu inga tecken på att odlade humlor hotar vilda

Unik studie: ännu inga tecken på att odlade humlor hotar vilda

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2020 08:15 CEST

Både vilda och odlade humlor har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen genom att de pollinerar viktiga grödor. Sedan 1990-talet har Sverige infört odlade humlor från Centraleuropa. Samtidigt har det funnits en oro för att införda humlor kan utgöra ett hot mot de vilda. En unik fältstudie visar nu att införda humlor inte ökar spridningen av virus, bakterier och parasiter.

15 miljoner kronor för stärkt djurvälfärd och konkurrenskraft

15 miljoner kronor för stärkt djurvälfärd och konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2020 10:53 CET

Under åren 2017-2019 delades totalt 15 miljoner kronor ut till 19 olika forskningsprojekt för att stärka djurvälfärd och konkurrenskraft. Stödet till forskning har gått till olika djurslag och olika aktörer.

God livsmedelsförsörjning kräver satsningar

God livsmedelsförsörjning kräver satsningar

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2020 15:05 CET

Det krävs mer förebyggande arbete och investeringar för att hela Sverige ska kunna få säker mat och dricksvatten vid höjd beredskap i mer än tre månader. Det menar Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt som tillsammans analyserat livsmedelskedjan och föreslår åtgärder.

Värdet av honungsbin ökar

Värdet av honungsbin ökar

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2020 09:45 CET

Det ekonomiska värdet av honungsbinas pollinering i odlade grödor i Sverige är 315-641 miljoner kronor. Det visar den uppdaterade rapport som Jordbruksverket nu publicerar. Honungsbinäringen producerar även honung och vax till ett värde av 323-343 miljoner kronor.

Dokument Visa alla 8 träffar

Det ekonomiska värdet av honungsbin i Sverige

Rapport om värdet av den svenska honungs- och vaxproduktionen.

Rapport − Uppdrag att bedöma behovet av förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest i Sverige

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att, i nära dialog med Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), bedöma och vid behov föreslå förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest (African swine fever, ASF) i Sverige. I denna rapport redovisar vi våra förslag.

Förslag till ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

Tillväxtverkets och Jordbruksverkets förslag till ny handlingsplan för Livsmedelsstrategin 2020-2022

Nationell kunskapsförsörjning för en hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor