Följ Jordbruksverket

Stor energikartläggning av svenska gårdar

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2019 09:11 CET

Genomsnittet för gårdarnas energianvändning var drygt 300 000 kWh per år. Att styra elektronisk utrustning bättre, tillämpa sparsam körning och att byta till LED-belysning i djurstallar är tre bra besparingsåtgärder. Foto: Thomas Adolfsén.

En ny kartläggning visar att det går att spara mycket energi på svenska gårdar. Efter besök hos 800 jordbruksföretag har Greppa Näringen samlat data som visar hur mycket energi gårdarna gör åt. Siffrorna visar att det finns goda möjligheter att spara både energi och pengar om fler lantbrukare tillämpar sparsam körning, byter till LED-lampor med mera.

Det svenska lantbrukets totala energianvändning är cirka 4 400 GWh per år. Kartläggningen visar att det går att spara in minst 6 procent av den energin genom att göra några enkla åtgärder. Att energieffektivisera gynnar både klimatet och den enskilda gården i form av kostnadsbesparingar. Under 2012 till 2017 besökte Greppa Näringen cirka 800 gårdar för att kartlägga potentialen för energibesparing. Gårdarna fanns i hela landet, men flest besök gjordes i Skåne, Östergötland och Västergötland. Genomsnittet för gårdarnas energianvändning var drygt 300 000 kWh per år.

Några energiråd har återkommit oavsett om det är mjölk, ägg eller annat som produceras på gården. Att styra elektronisk utrustning bättre, tillämpa sparsam körning och att byta till LED-belysning i djurstallar är tre vanliga åtgärder. Viljan att göra åtgärder är stor, ingen vill använda mer energi än nödvändigt.

Mer information
Läs hela rapporten på greppa.nu

Kontaktpersoner för journalister
Stina Olofsson
Projektledare för Greppa Näringen 
036-15 84 06 

Emelie Karlsson
Ansvarig för Energikollen
036-15 51 30

Fakta om Greppa Näringen
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning och målet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Mer än 60 000 gårdsbesök har genomförts inom projektet sedan starten år 2001. Läs mer på greppa.nu

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.