Följ Jordbruksverket

Pressinbjudan: Hur ska vi ta till oss resultaten för att få en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja?

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2019 09:18 CEST

Bildcollage

Den 27 september bjuder Jordbruksverket in journalister till ett kunskapsseminarium utifrån en utvärdering av den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft.

Livsmedelsproduktionen i världen måste öka och livsmedel måste produceras på ett hållbart sätt. Den svenska livsmedelsproduktionen ger lägre miljö- och klimatavtryck jämfört med många andra länder. Enligt livsmedelsstrategin ska den svenska livsmedelsproduktionen öka och den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft stärkas. Men en rapport från Jordbruksverket visar istället att livsmedelskedjans konkurrenskraft försämrades mellan åren 2011-2017, det vill säga åren innan livsmedelsstrategin beslutades. 


Regeringen har tagit fasta på rapportens resultat i höstens budgetproposition. Rapporten visar att lönsamheten kan förbättras och konkurrenskraften stärkas genom satsningar på kunskap och innovation och en god förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap och teknologier.

Syftet med seminariet är att öka kunskapen inom två områden:

  • att kunskap och innovation driver produktutveckling och produktionsmetoder framåt
  • att affärsmetoder, management och företagsutveckling är avgörande för att öka lönsamheten.


Du som journalist är välkommen!

Tid: fredag 27 september klockan 12.45-15.30
Plats: World Trade Center, Stockholm


Mer information

Programmet för dagen

Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin - årsrapport år 2019


Kontaktperson för journalister
Jessica Hagård
Kommunikationsenheten
jessica.hagard@jordbruksverket.se
Telefon: 070-310 18 64

Camilla Burman
Livsmedelskedjan och exportenheten
camilla.burman@jordbruksverket.se
Telefon: 070-280 26 44

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.