Följ Jordbruksverket

Pengar till informationsinsatser för färre steg mellan konsumenter och producenter

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2019 14:13 CET

Korta livsmedelskedjor är viktigt för den inhemska produktionen av livsmedel. Foto: Justem Johnsson/Scandinav bildbyrå

Jordbruksverket utlyser 7,5 miljoner kronor till projekt som ska bidra till kortare livsmedelskedjor. Syftet med pengarna är att genom demonstrations- och informationsinsatser minska avståndet mellan lantbrukare, livsmedelsförädlare och konsumenterna i livsmedelskedjan.

Korta livsmedelskedjor innebär förädling av jordbruksprodukter till livsmedel och försäljning av livsmedelsprodukter där det högst får vara en mellanhand mellan lantbrukare och konsument.

Projekten som får pengar ska genom fysiska träffar förmedla kunskap kring lokala marknader och främja lokalt nätverkande. De ska bidra till att verksamma inom livsmedelsproduktion och förädling får ökad kunskap om hur de kommer närmare konsumenter.

- Korta livsmedelskedjor är viktigt för den inhemska produktionen av livsmedel. Pengarna i denna utlysning är tänkt att ge producenterna en möjlighet att komma närmare konsumenterna och för att bidra med information och erfarenhetsutbyte kring detta, säger Rebecca Hymnelius på Jordbruksverket.

Projektens fokus kan exempelvis vara att

  • öka producenternas direktförsäljning till detaljhandel eller restauranger
  • stimulera erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer för att på så sätt bidra till kunskapsutveckling för en kortare livsmedelskedja.

Stödet riktar sig till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som ordnar demonstrationer och informationsåtgärder. Stödet går att söka mellan den 19 december 2019 och den 4 februari 2020.

Här kan du läsa mer om utlysningen.

Kontaktperson för journalister

Rebecca Hymnelius
Landsbygdsutvecklare på Jordbruksverket
rebecca.hymnelius@jordbruksverket.se
036-15 51 10

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.