Följ Jordbruksverket

Odling av spannmål per företag störst i Västmanlands län

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2019 10:13 CEST

Genrebild vete, foto: Urban Wigert

Odling av spannmål per företag är störst i Västmanlands län med 72 hektar per företag och minst i Kronobergs län med 13 hektar spannmål per företag. Det visar Jordbruksverkets studie av strukturutvecklingen bland spannmålsodlarna från år 1989-2018.

Utvecklingen i Sverige som visar att den genomsnittliga arealen spannmål per företag har ökat från 19 till 43 hektar per företag mellan 1989-2018. Under samma period har antalet företag som odlar spannmål minskat från 71 000 till 23 000 företag. År 1989 odlade sju av tio jordbruksföretag spannmål. År 2018 var antalet fyra av tio. Den andel jordbruksföretag som odlar spannmål har alltså minskat.

Även om andelen företag med djur som också odlar spannmål har minskat så odlar tre av fyra specialiserade företag med grisar och mjölkkor spannmål. Företagen med grisar hade i genomsnitt 120 hektar och mjölkföretagen 38 hektar.

Mer information

Läs mer på bloggen Jordbruket i siffror här finns bland annat uppgifter för samtliga län

Kontaktperson för journalister

Ann-Marie Karlsson
Statistikenheten
Ann-Marie.Karlsson@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 59 33

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.