Följ Jordbruksverket

Nationellt program för bevarandet av svenska kulturväxter

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2019 10:22 CET

Alfta – svensk gammal blåärt. Foto: Matti Leino.

Jordbruksverket har tagit fram ett förslag till innehåll i ett nytt nationellt program för bevarande av våra växtgenetiska resurser för de närmaste åren. Den nya strategin som tagits fram går under namnet Programmet för odlad mångfald 2021-2025.

– Strategin är Sveriges verktyg för att bevara och använda svenska kulturväxter långsiktigt och hållbart säger Jens Weibull, handläggare på Jordbruksverkets växtregelenhet. Den visar oss hur viktigt det är att ha en bredd i arbetet som inte bara handlar om att bevara växter i genbanker. Att på olika sätt bruka växterna, berätta om deras nytta och kulturhistoria och, inte minst, skydda alla viktiga arter som växer vilda i naturen är också nödvändigt.

Kulturväxter och genetiska resurser ska bevaras

För hundra år sedan var mångfalden av växtsorter i svenskt jord- och trädgårdsbruk mycket större än idag. Det nationella programmet för odlad mångfald, som startade för 20 år sedan, ska bidra till att vi i Sverige blir bättre på att bevara och använda våra kulturväxter och deras genetiska resurser. Historiska sorter och vilda växter, som till exempel olika gräs och bär, ska bevaras och användas långsiktigt och hållbart.

Arbetet har hittills bland annat lett till att historiska sorter har introducerats på nytt och att vi fått en nationell genbank för vegetativt förökade växter (förökning med växtdelar som till exempel ympning). Intresset bland kockar, bagare, ölbryggare och andra har också vuxit snabbt i takt med att sorter med andra kvalitetsegenskaper har blivit kända.

Programförslaget för perioden 2021-2025 omfattar 20 övergripande mål, specificerade åtgärder och uppföljningsbara mål.

Samarbete för hållbarhet

I Sverige bedrivs ett nationellt arbete i samverkan med ett flertal aktörer: myndigheter, ideella organisationer, Nordiskt genresurscentrum, landets friluftsmuseer, de botaniska trädgårdarna, Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation, Fritidsodlingens riksorganisation med flera. Det nationella samarbetet kommer att behövas också under de kommande fem åren. I grunden finns en global handlingsplan som FN:s livsmedelsorgan FAO tagit fram.

– Med den bredd som programmet har är det viktigt att få in allas perspektiv och kunskaper, menar Jens Weibull.

Mer information

​Programmet för odlad mångfald 2021-2025 – samarbete för hållbarhet

Programmet för odlad mångfald (slu.se)

Kontaktperson för journalister
Jens Weibull, växtregelenheten
jens.weibull@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 58 64

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.