Följ Jordbruksverket

Många värden i det svenska yrkesfisket

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2019 09:49 CEST

Delar av den svenska fiskeflottan har god lönsamhet och stark framtidstro, medan det småskaliga och kustnära fisket kämpar med dålig lönsamhet. Foto: Jakob Hydén

Idag saknas fakta om de värden som svenskt yrkesfiske bidrar med till samhället. Det finns god kännedom om vilka värden som skapas på marknaden men bristande kunskap om det som yrkesfiskarna inte kan ta betalt för, exempelvis levande kustsamhällen, turism och attraktiva boendemiljöer. Det visar en ny rapport om svenskt yrkesfiske som Agrifood gjort på uppdrag av Jordbruksverket och landsbygdsnätverket.

Antalet yrkesfiskare i Sverige sjunker stadigt och i många traditionella fiskehamnar finns idag få eller inga aktiva fiskare kvar. Vilka värden riskerar att gå förlorade om det lokala fisket lägger ner? Samtidigt har delar av fiskeflottan god lönsamhet och stark framtidstro. För att våra politiker och tjänstemän ska kunna fatta väl informerade beslut vill Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket bidra med fakta om de värden som genereras av svenskt yrkesfiske.

Seminarium den 12 september
För att presentera rapporten och dess slutsatser bjuder Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket in till ett seminarium i Stockholm den 12 september 2019. Under seminariet kommer rapportens innehåll att presenteras av AgriFood. Seminariet redogör för innehållet i rapporten och erbjuder en möjlighet att inhämta idéer och synpunkter om hur kunskapen kan fördjupas, vad som är relevant att undersöka vidare och vilka studier som vi anser ska prioriteras.

Kontaktperson för journalister
Elin Gunve
Fiskerienheten
0732 00 92 42
elin.gunve@jordbruksverket.se

Mer information
Läs hela rapporten

Läs mer om fiske och vattenbruk på Landsbygdsnatverket.se

Om Agrifood
AgriFoods verksamhet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. På uppdrag av regeringen ska de båda universiteten ska utföra analyser och utvärderingar som berör jordbruk, fiske, livsmedel och landsbygd. Verksamheten finansieras av ett särskilt anslag på tio miljoner kronor från Näringsdepartementet.

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.