Följ Jordbruksverket

Konferens 13-14 november om vatten i ett föränderligt klimat

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2019 09:27 CEST

En bevattningsramp i växande gröda. Foto Frans Johnson

Frågan om vattenhushållning i svenskt jordbruk är påtagligt aktuell efter de senaste årens perioder med torka, vattenbrist och skyfall. Jordbruksverket har stort ansvar för att realisera den svenska livsmedelsstrategin där vattenfrågan är en viktig del. För att lyfta frågorna och skapa en samlingspunkt för olika samhällsintressen arrangerar vi en konferens i Norrköping den 13-14 november.

- Konferensen tar upp frågor om både för lite och för mycket vatten, säger Anne-Marie Pedersen som är projektsamordnare och rådgivare inom vattenhushållning på Jordbruksverket. Vi vill föreslå och diskutera lösningar hur jordbruket och andra aktörer kan anpassa sig till ett föränderligt klimat. Under två dagar, och inom tre olika teman, erbjuds inspirerande föreläsningar, paneldebatter och workshops.

Konferensens teman:
- Utmaningar för jordbrukets vattenhushållning
- Täckdikning: Behov och utförande
- Bevattning: beslut, ekonomi och tillgång på vatten

Målgrupperna för konferensen är framförallt lantbrukare, rådgivare, entreprenörer, forskare och myndighetsanställda.

Mer information
Läs mer om programmet och anmäl dig här

Kontakt
Anne-Marie Pedersen
Rådgivningsenheten
Tfn 036-15 84 34
vattenhushallningskonferens@jordbruksverket.se

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.