Följ Jordbruksverket

Hur ska vi ta till oss resultaten för att få en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja?

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2019 16:10 CEST

Den 27 september anordnar Jordbruksverket ett kunskapsseminarium utifrån en utvärdering av den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft!

Tid: 11.30-15.30
Plats: World Trade Center, Stockholm Till anmälan

Syftet med seminariet är att öka kunskapen inom två områden:

  • att kunskap och innovation driver produktutveckling och produktionsmetoder framåt
  • att affärsmetoder, management och företagsutveckling är avgörande för att öka lönsamheten.

Seminariet diskuterar resultatet av Jordbruksverkets rapport Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin- årsrapport år 2019 som visar att livsmedelskedjans konkurrenskraft försämrades mellan åren 2011-2017. Rapporten visar att lönsamheten kan förbättras och konkurrenskraften stärkas genom satsningar på kunskap och innovation och en god förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap och teknologier.

Mer information
Till Jordbruksverkets rapport Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin - årsrapport år 2019

Kontaktperson för journalister
Camilla Burman
Livsmedelskedjan och exportenheten
camilla.burman@jordbruksverket.se
Telefon: 070-280 26 44

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.