Följ Jordbruksverket

Djurvälfärden hos kor, suggor och får har stärkts av djurvälfärdsersättningar

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2019 09:14 CEST

Foto: Calle Bredberg/Scandinav bildbyrå

Djurvälfärdsersättningarna inom landsbygdsprogrammet har bidragit till ökad djurvälfärd. Det är uppfattningen i enkätsvaren från djurhållare som sökte stöden 2017. Statistik från husdjursföreningen Växas databas visar också en tydlig ökning av antalet verkningar per ko från det att ersättningen gick att söka 2016. De vanligaste klövskadorna, som till exempel röta och blödningar har minskat.

I landsbygdsprogrammet finns tre djurvälfärdsersättningar: extra djuromsorg för får, extra djuromsorg för suggor och utökad klövhälsovård för mjölkkor. Målet med ersättningarna är att öka djurvälfärden och för att lyckas är en hög anslutningsgrad viktigt.

Bättre överlevnad hos smågrisar

En majoritet av de som svarat anser att ersättningarna har varit ändamålsenliga för att öka djurvälfärden. Statistik från Växa Sverige visar en tydlig ökning av antalet verkningar per ko och de vanligaste klövskadorna, som till exempel röta och blödningar har minskat. Även för suggor visar uppgifter från Gård & Djurhälsan på förbättringar för djurvälfärden. Det är uppgifter om antal levande födda smågrisar, dödlighetsprocent från födsel till avvänjning och producerade smågrisar per sugga och år. För får finns det dock inget motsvarande uppföljningssystem, utan där utvärderingens resultat baseras i sin helhet på enkätsvaren.

Mer information

Läs hela utvärderingen av djurvälfärdsersättningar

Läs mer i bloggen Programmen och pengarna

Kontaktperson för journalister

Stephanie Kindbom
Landsbygdsutvecklingsenheten

036 15 64 16 eller 0732 01 34 25

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.