Följ Jordbruksverket

Taggar

Jordbruksverket 98 konkurrenskraft 35 lantbruk 33 Livsmedelsstrategin 27 rapport 18 Djurskydd 12 ekologisk produktion 10 Grüne Woche 7 Fågelinfluensa 6 Biologisk mångfald 6 statistik 6 Häst 5 fritidsfiske 5 smittskydd 5 Newcastlesjuka 4 Växtskydd 4 fisketurism 4 Duvpest 4 rådgivning 3 ett rikt odlingslandskap 3 mat 3 fiske 3 kontroll 3 spannmål 3 torka 3 livsmedel 3 jordbruk 3 Krisstöd 3 export 3 konferens 2 afrikansk svinpest 2 värphöns 2 Potatis 2 djurskyddskontroll 2 app 2 hund 2 turism 2 klimat 2 antibiotika 2 matturism 2 landsbygdsprogrammet 2 cites 2 hållbart 2 jordbrukarstöd 2 betesmarker 2 import 2 Handel 2 eko 2 miljömål 2 utlysning 2 miljö 2 Föreskrift 2 CWD 2 Avmagringssjuka 2 Torkstöd 2 Hästhållning 2 foder 2 Besöksnäring 2 kulturturism 1 android 1 SVA 1 maträtt 1 våtmark 1 hotade arter 1 souvenirer 1 läkemedel 1 mink 1 spannmålsskörd 1 Landsbygdsprogram 1 enhetschef 1 pälsdjur 1 mjältbrand 1 växtodling 1 landsbygdsnätverket 1 bioekonomi 1 Borgeby 1 Campylobacter 1 3R 1 bihälsa 1 glyfosat 1 artskydd 1 pollinerare 1 nationella honungsprogrammet 1 Hästföretagarforum 1 skördar 1 Skyddszon 1 miljöåtgärder 1 Nationellt stöd 1 ängar 1 överdirektör 1 livsmedelskedja 1 förgröning 1 vattenhushållning 1 Livsmedelsseminarium 1 grûne woche 1 Mitt Europa 1 sprutjournal 1 biologiska mångfaldens dag 1 Hållba mat 1 svinpest 1 afrikans svinpest 1 biosäkerhet 1 torkan 2018 1 Övervakningszon 1 foderföreskrift 1 Rotgallnematod 1 minkuppfödning 1 LärKvitter 1 SAM-ansökan 1 måltidsexport 1 jordbruksvaror 1 fiskeforum 1 tvärvillkor 1 bördig 1 jordbrukarhushåll 1 jordgubbskontroll 1 Borgeby fältdagar 1 hållbarhet 1 midsommarblomster 1 ryssland 1 EU 1 teknik 1 vatten 1 kaviar 1 Östersjön 1 styrelse 1 resa 1 djur 1 växter 1 närproducerat 1 destinationsutveckling 1 Regler 1 mässa 1 avgift 1 HaV 1 klimatmål 1 sportfiske 1 Länsstyrelsen 1 kyckling 1 inkomster 1 digitalisering 1 betesdjur 1 läromedel 1 katt 1 Statitik 1 åkermark 1 Eurohorse 1 kanada 1 skörd 1 matkultur 1 ägg 1 naturturism 1 handhygien 1 CAP 1 stöd 1 övergödning 1 jordgubbar 1 frihandel 1 midsommar 1 kosläpp 1 miljökvalitetsmål 1 fåglar 1 köttkonsumtion 1 växthusgas 1 vaccination 1 ekologiska livsmedel 1 magsjuka 1 vattenbrist 1 antibiotikaresistens 1 fotbolls-vm 1 växtskyddsmedel 1 biodling 1 dioxin 1 resistens 1 ehec 1 måltidsturism 1 Visa alla taggar
Odling av spannmål per företag störst i Västmanlands län

Odling av spannmål per företag störst i Västmanlands län

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2019 10:13 CEST

Odling av spannmål per företag är störst i Västmanlands län med 72 hektar per företag och minst i Kronobergs län med 13 hektar spannmål per företag. Det visar Jordbruksverkets studie av strukturutvecklingen bland spannmålsodlarna från år 1989-2018.

Nu utökas övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur

Nu utökas övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2019 09:27 CEST

Sjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) påvisades första gången i Europa 2016. EU beslutade därefter om en generell övervakning i sex medlemsstater, inklusive Sverige. Vid provtagningen har CWD under våren 2019 upptäckts hos två äldre älgkor i Arjeplog respektive Arvidsjaur. Till följd av detta ska nu en utökad provtagning ske i det berörda området.

Skydda dig och dina barn från magsjuka i sommar

Skydda dig och dina barn från magsjuka i sommar

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2019 09:00 CEST

Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Oftast blir vi smittade via mat och vatten men vi kan ibland också smittas vid gårdsbesök. Det finns enkla sätt att minska risken för att bli sjuk.

Ekologisk odling i växthus ökar

Ekologisk odling i växthus ökar

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2019 08:52 CEST

Den ekologiska odlingen i Sverige fortsätter att öka. Den odlade arealen var 300 000 kvadratmeter år 2018, vilket är en ökning med 13 procent på ett år.

Hur ska vi ta till oss resultaten för att få en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja?

Hur ska vi ta till oss resultaten för att få en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja?

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 16:10 CEST

Den 27 september anordnar Jordbruksverket ett kunskapsseminarium utifrån en utvärdering av den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft!

Jordbruksverket beviljar 15,8 miljoner kronor i stöd för ekoprojekt

Jordbruksverket beviljar 15,8 miljoner kronor i stöd för ekoprojekt

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 15:37 CEST

I slutet av april utlyste Jordbruksverket 16 miljoner kronor för projekt som ska främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel. 22 projekt får nu dela på pengarna. Jordbruksverket fick in totalt 28 ansökningar.

Fiskeforum2019 flyttar fram positionerna för svensk fisketurism

Fiskeforum2019 flyttar fram positionerna för svensk fisketurism

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 08:00 CEST

Tongivande aktörer inom sportfiskenäringen har etablerat en ny plattform för samverkan och utveckling kallad Fiskeforum. Detta forum inleddes 2019 med en tvådagarskonferens på temat fisketurism. Konferensen hölls i Näringslivets hus i Stockholm den 2-3 april 2019 i närvaro av H.M. Konungen. Även Landsbygdsminister Jennie Nilsson samt flera riksdagsledamöter deltog.

Drygt 1 miljard kronor i krisstöd når Sveriges lantbrukare den 5 juli

Drygt 1 miljard kronor i krisstöd når Sveriges lantbrukare den 5 juli

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2019 11:00 CEST

Fredagen den 5 juli betalas strax över 1 miljard kronor ut till lantbrukare som har beviljats krisstöd. Det innebär att ca 96 procent av de som har sökt stöd får pengar i den första utbetalningen.

Nationellt stöd viktigt för norra Sverige

Nationellt stöd viktigt för norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2019 08:00 CEST

Det nationella stödet kompenserar jordbruket i norra Sverige både för kärvare klimat och längre transporter. Syftet med det nationella stödet är att bidra till att jämna ut de inkomstskillnader som uppstår på grund av de svagare förutsättningarna. Om stödet försvinner skulle 25 procent av mjölkföretagen i stödområdena tvingas upphöra med sin verksamhet.

Vattenmiljöer sjuder av liv!

Vattenmiljöer sjuder av liv!

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2019 14:34 CEST

Vatten i jordbrukslandskapet förekommer i många olika former. Vattenmiljöer i odlingslandskapet ger livsrum till en mängd djur och växter. Här lever mängder av småkryp som insekter, spindlar, kräftdjur, maskar, musslor och snäckor och många fågelarter söker föda här.

Krav på att hålla djur lösgående medför konsekvenser för många djurhållare

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2019 11:35 CEST

235 000 nötkreatur, 17 500 hästdjur och 200 getter skulle omfattas av ett krav på att hålla djur lösgående. Dessa hålls av cirka 7 000 djurhållare som idag har alla eller en del av sina djur i uppbundna stallsystem. De sammanlagda kostnaderna för samhället vid en total omställning till lösgående djur kan bli ca 15 miljarder kronor visar en utredning som Jordbruksverket nu lämnar till regeringen.

Ekologiska spannmålsskörden minskade med 38 procent

Ekologiska spannmålsskörden minskade med 38 procent

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2019 09:30 CEST

Förra sommarens torka ledde på många håll till missväxt och låga skördenivåer för spannmålsgrödorna. Dessutom skördades stora arealer som grovfoder i stället för att tröskas. Det berodde på att vallarealerna också gav låga skördar och därmed uppstod foderbrist. Den totala ekologiskt odlade spannmålsskörden har beräknats till 241 200 ton, vilket är 38 procent mindre än under 2017.

Ett knappt halvår kvar tills nya regler för att hindra spridning av växtskadegörare börjar gälla

Ett knappt halvår kvar tills nya regler för att hindra spridning av växtskadegörare börjar gälla

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 13:36 CEST

Snart blir det nya regler för växtpass och spårbarhet vid förflyttning av växter och fröer inom EU, för att bättre skydda växter från växtskadegörare. De börjar tillämpas den 14 december 2019.

Nya mått för kaninburar börjar gälla i juli

Nya mått för kaninburar börjar gälla i juli

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2019 11:59 CEST

Från och med juli gäller nya utrymmesmått för att hålla kaniner, både som sällskap och för produktion. De nya reglerna beslutades för 5 år sedan men träder i kraft först nu för att ge djurägarna god tid på sig att ställa om till de nya måtten.

Konsekvenser av ett glyfosatförbud

Konsekvenser av ett glyfosatförbud

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2019 11:52 CEST

Nu finns rapporten ”Vilka effekter kan ett glyfosatförbud medföra?” tillgänglig i sin helhet på Jordbruksverkets webbplats. Syftet med rapporten är att beskriva konsekvenser av ett glyfosatförbud för svensk lantbruks- och trädgårdsproduktion, ur både ett företags- och samhällsperspektiv. Vi har utgått från hur lantbruket fungerar idag och vilka alternativ som finns tillgängliga efter ett förbud.

Hitta blommor och gärdesgårdar till midsommar

Hitta blommor och gärdesgårdar till midsommar

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2019 09:29 CEST

Ängs- och betesmarksinventeringen är en nationell inventering av värdefulla gräsmarker som omfattar både natur och kulturvärden. I e-tjänsten TUVA finns fakta om ängar, blommor, träd och värdefulla växter från 300 000 hektar ängs- och betesmarker i Sverige. I TUVA kan du söka efter blommor och gärdesgårdar till midsommarfirandet.

Vatten och potatis på Borgeby

Vatten och potatis på Borgeby

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2019 08:29 CEST

Borgeby Fältdagar, Sveriges största lantbruksmässa utomhus, går av stapeln den 26-27 juni på ett stort fält någon mil nordväst om Lund. Välkommen till Jordbruksverkets tält där du kan prata vatten och potatis och mycket mer med oss. Vi är på plats med ett helt tält fyllt av experter som kan svara på frågor om det mesta som rör odling – kom och träffa oss och ta chansen att påverka.

Så kan utrotningshotade djur och växter skyddas

Så kan utrotningshotade djur och växter skyddas

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 13:41 CEST

För att EU:s handlingsplan mot illegal handel av med vilda djur och växter ska få genomslag i Sverige har Jordbruksverket, i samverkan med berörda myndigheter, tagit fram en rad förslag till åtgärder.

18 procent av mjölkkorna var ekologiska 2018

18 procent av mjölkkorna var ekologiska 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 09:57 CEST

I juni 2018 var 58 700 mjölkkor ekologiskt hållna i Sverige. Det är en ökning med 11 procent jämfört med samma tidpunkt 2017 och innebär att 18 procent av de svenska mjölkkorna var ekologiska 2018. Statistiken visar även på en ökning av antalet ekologiskt hållna får, grisar och värphöns medan antalet ekologiska slaktkycklingar minskade.

Pressinbjudan: Fältvandring i Falbygden 26 juni - mer miljönytta för pengarna

Pressinbjudan: Fältvandring i Falbygden 26 juni - mer miljönytta för pengarna

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 11:52 CEST

​Miljöersättningar ska ge lantbrukarna betalt för att förvalta och producera miljönytta. Men miljönyttan per satsad skattekrona kan och behöver bli högre. I ett treårigt pilotförsök i Falbygden har Jordbruksverket undersökt om värdebaserade ersättningar kan vara ett alternativ till dagens system. Journalister är välkomna att delta vid en fältvandring den 26 juni som presenterar resultaten.