Följ Jordbruksverket

Taggar

Jordbruksverket 121 konkurrenskraft 41 lantbruk 37 Livsmedelsstrategin 36 rapport 20 Djurskydd 15 ekologisk produktion 12 Grüne Woche 10 statistik 8 Biologisk mångfald 8 smittskydd 6 Växtskydd 6 Fågelinfluensa 6 fritidsfiske 5 Newcastlesjuka 5 Duvpest 5 Häst 5 jordbruk 4 fisketurism 4 Afrikansk svinpest 4 rådgivning 4 CWD 3 export 3 fiske 3 spannmål 3 mat 3 antibiotika 3 turism 3 landsbygdsprogrammet 3 kontroll 3 jordbrukarstöd 3 Utlysning 3 Avmagringssjuka 3 Krisstöd 3 livsmedel 3 matturism 3 torka 3 ett rikt odlingslandskap 3 livsmedelskedja 2 matmässa 2 cites 2 import 2 skörd 2 hållbart 2 Föreskrift 2 Potatis 2 Besöksnäring 2 Hästhållning 2 antibiotikaresistens 2 miljö 2 hund 2 spannmålsskörd 2 värphöns 2 Torkstöd 2 Handel 2 eko 2 djurskyddskontroll 2 konferens 2 klimat 2 matkultur 2 foder 2 betesmarker 2 miljömål 2 app 2 svinpest 2 SVA 2 biodling 1 dioxin 1 resistens 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 måltidsturism 1 kulturturism 1 android 1 maträtt 1 våtmark 1 hotade arter 1 Viltförvaltning 1 souvenirer 1 läkemedel 1 mink 1 oljeväxter 1 övning 1 höstraps 1 höstvete 1 kulturväxter 1 same 1 Landsbygdsprogram 1 enhetschef 1 pälsdjur 1 mjältbrand 1 växtodling 1 landsbygdsnätverket 1 lantbruksdjur 1 växtskadegörare 1 bioekonomi 1 Borgeby 1 Campylobacter 1 3R 1 bihälsa 1 ullbagge 1 renbete 1 naturbetesmarker 1 glyfosat 1 artskydd 1 pollinerare 1 nationella honungsprogrammet 1 Hästföretagarforum 1 skördar 1 Skyddszon 1 miljöåtgärder 1 Nationellt stöd 1 ängar 1 överdirektör 1 förgröning 1 vattenhushållning 1 Distriktsveterinärerna 1 Livsmedelsseminarium 1 grûne woche 1 Mitt Europa 1 sprutjournal 1 biologiska mångfaldens dag 1 Hållba mat 1 Afrikans svinpest 1 biosäkerhet 1 torkan 2018 1 Övervakningszon 1 foderföreskrift 1 Rotgallnematod 1 minkuppfödning 1 LärKvitter 1 SAM-ansökan 1 måltidsexport 1 jordbruksvaror 1 fiskeforum 1 tvärvillkor 1 bördig 1 jordbrukarhushåll 1 jordgubbskontroll 1 Borgeby fältdagar 1 midsommarblomster 1 antal djur 1 trindsäd 1 skydda antibiotikan 1 antibiotikaveckan 1 växtskyddsåret 1 avtal 1 gödselgas 1 hållbarhet 1 ryssland 1 EU 1 teknik 1 vatten 1 kaviar 1 Östersjön 1 Sverige 1 styrelse 1 biogas 1 resa 1 djur 1 växter 1 närproducerat 1 destinationsutveckling 1 Regler 1 mässa 1 avgift 1 kalmar 1 HaV 1 klimatmål 1 sportfiske 1 Länsstyrelsen 1 kyckling 1 landsbygd 1 inkomster 1 samer 1 renar 1 rennäring 1 landsbygdsutveckling 1 digitalisering 1 betesdjur 1 läromedel 1 katt 1 Statitik 1 åkermark 1 Eurohorse 1 kanada 1 Älg 1 ägg 1 naturturism 1 handhygien 1 CAP 1 stöd 1 övergödning 1 jordgubbar 1 frihandel 1 beredskap 1 Djurförsök 1 midsommar 1 kosläpp 1 vildsvin 1 miljökvalitetsmål 1 fåglar 1 köttkonsumtion 1 växthusgas 1 livsmedelsproduktion 1 vaccination 1 ekologiska livsmedel 1 magsjuka 1 vattenbrist 1 odlad mångfald 1 fotbolls-vm 1 ärter 1 växtskyddsmedel 1 Visa alla taggar
Kraftsamling för svensk mat fortsätter

Kraftsamling för svensk mat fortsätter

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2020 09:16 CET

Den nya handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi innehåller både fördjupningar av tidigare satsningar och nya, prioriterade områden för att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Arbetet för att underlätta digitala myndighetskontakter fortsätter, och ett nytt uppdrag handlar om att skapa lösningar så att den växande vildsvinsstammen kan bli en resurs.

Tysk mat- och jordbruksmässa – med Sverige i en av huvudrollerna

Tysk mat- och jordbruksmässa – med Sverige i en av huvudrollerna

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2020 13:37 CET

Idag fredag invigdes en av världens största mat- och jordbruksmässor – Grüne Woche i Berlin. Sverige har kraftsamlat med rekordstor monter, en helt ny restaurangdel och drygt 20 deltagande producenter som ska bjuda besökarna på allt från gourmetsill och älgburgare till hantverkscider och värmländska tapas.

​Sverige är godkänt för export av fläskkött till Filippinerna

​Sverige är godkänt för export av fläskkött till Filippinerna

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2020 09:46 CET

Sveriges satsning för att öka svensk livsmedelsexport har gett resultat. Svenska köttproducenter kan nu exportera fläskkött till Filippinerna. Exportgodkännandet är resultatet av ett nära och effektivt samarbete mellan regeringen, myndigheter, berörda företag och branschorganisationer.

Sveriges deltagande på världsledande mässan Grüne Woche ger effekt

Sveriges deltagande på världsledande mässan Grüne Woche ger effekt

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2020 10:00 CET

Deltagande på den tyska mässan Grüne Woche ger en ökad uppmärksamhet för svensk turism och för svenska företag. Det är några av de vinster som deltagarna på mässan kan vittna om. Nästa vecka är det dags igen för 2020 års upplaga av Grüne Woche i Berlin.

Labradoren stärker greppet

Labradoren stärker greppet

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2020 09:00 CET

Labrador retriever stärker sitt grepp som den populäraste hundrasen i Sverige. I Sverige finns två register över hundar och deras ägare. Det ena administreras av Svenska Kennelklubben och det andra av Jordbruksverket. Sedan 2016 samverkar Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket i registerfrågor. Avsikten med samarbetet är att förenkla för hundägarna samt att höja kvaliteten i registren.

Åtta projekt om ekologisk produktion får pengar från Jordbruksverket

Åtta projekt om ekologisk produktion får pengar från Jordbruksverket

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2020 13:47 CET

Åtta projekt som får medel från Jordbruksverket får dela på nästan 3,7 miljoner kronor för 2020. Pengarna kommer från ett regeringsuppdrag som ska öka den ekologiska produktionen.

Nationellt program för bevarandet av svenska kulturväxter

Nationellt program för bevarandet av svenska kulturväxter

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2019 10:22 CET

Jordbruksverket har tagit fram ett förslag till innehåll i ett nytt nationellt program för bevarande av våra växtgenetiska resurser för de närmaste åren. Den nya strategin som tagits fram går under namnet Programmet för odlad mångfald 2021-2025.

Pengar till informationsinsatser för färre steg mellan konsumenter och producenter

Pengar till informationsinsatser för färre steg mellan konsumenter och producenter

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 14:13 CET

Jordbruksverket utlyser 7,5 miljoner kronor till projekt som ska bidra till kortare livsmedelskedjor. Syftet med pengarna är att genom demonstrations- och informationsinsatser minska avståndet mellan lantbrukare, livsmedelsförädlare och konsumenterna i livsmedelskedjan.

Vill din organisation vara med och dela på 2 miljarder i marknadsföringsstöd?

Vill din organisation vara med och dela på 2 miljarder i marknadsföringsstöd?

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 08:19 CET

Under 2020 kommer EU att satsa 200,9 miljoner euro på marknadsföring av jordbruksprodukter och livsmedel som är producerade i EU. Det handlar om marknadsföring både inom och utanför EU. I februari hålls en informationsdag i Stockholm om stödet och hur det går till att söka pengar. Ansökningsperioden pågår från januari till april 2020.

Stor energikartläggning av svenska gårdar

Stor energikartläggning av svenska gårdar

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 09:11 CET

En ny kartläggning visar att det går att spara mycket energi på svenska gårdar. Efter besök hos 800 jordbruksföretag har rådgivningsprojektet Greppa Näringen samlat data som visar hur mycket energi som går åt på gårdarna. Siffrorna visar att det finns goda möjligheter att spara både energi och pengar om fler lantbrukare exempelvis tillämpar sparsam körning och byter till LED-lampor.

160 miljoner kronor till biogasproduktionen

160 miljoner kronor till biogasproduktionen

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2019 11:00 CET

Idag betalar Jordbruksverket ut 60 miljoner i stöd till biogasproduktion från gödsel. I förra veckan betalade vi ut 100 miljoner för biogas som används till fordonsgas.

Höga skördenivåer i många län

Höga skördenivåer i många län

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2019 09:36 CET

God övervintring och lagom med regn har bidragit till höga skördenivåer för höstvete i många län. Det visar ny regional statistik. Skåne, Västra Götalands och Örebro län har rekordhöga avkastningsnivåer för höstvete. Även arealen med höstvete var rekordstor, vilket gör att mer än hälften av landets totala spannmålsskörd utgörs av höstvete i år.

Sverige övar sin förmåga att hantera afrikansk svinpest

Sverige övar sin förmåga att hantera afrikansk svinpest

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2019 12:01 CET

Afrikansk svinpest fortsätter att breda ut sig i Europa och utgör en ständigt närvarande risk för Sverige. Men erfarenheter visar att smittspridningen kan kontrolleras, och att sjukdomen kan bekämpas om smittan upptäcks i tid och smittbekämpningen är samordnad. Sverige rustar sig nu genom att öva den nationella förmågan att samverka för att kunna hantera utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin.

Livsmedelskonsumtionens utveckling från 1980 till 2018

Livsmedelskonsumtionens utveckling från 1980 till 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2019 09:36 CET

Den 11 december publicerar Jordbruksverket den årliga statistiken över livsmedelskonsumtionen och dess näringsinnehåll. Med hjälp av statistiken går det nu att följa utvecklingen från 1960-talet fram till 2018. Statistiken visar bland annat att konsumtionen av mjölk har minskat med 55 procent sedan 1980, från 162 liter till 73 liter per person 2018.

Nya regler för att skydda våra växter mot skadegörare

Nya regler för att skydda våra växter mot skadegörare

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2019 13:31 CET

Från den 14 december finns det nya regler för alla EU-länder om skyddsåtgärder mot växtskadegörare. Reglerna har tagits fram för att bättre skydda EU:s växtproduktion, skog, naturområden och andra växtmiljöer från hot i form av växtskadegörare som ännu inte är spridda inom EU.

Så kan du undvika att sprida växtskadegörare

Så kan du undvika att sprida växtskadegörare

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2019 10:55 CET

Det finns risker med att flytta osunt växtmaterial. Det kan påverka trädgård, skog, livsmedelsproduktion, handel med växtmaterial och naturen i stort. Nu släpper Jordbruksverket en informationsfilm med tre råd om hur du kan undvika att sprida växtskadegörare.

Matdestinationen Sverige står stark på klassisk mässa efter coachning från Jordbruksverket

Matdestinationen Sverige står stark på klassisk mässa efter coachning från Jordbruksverket

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2019 12:02 CET

I januari är det åter dags för Sverige att medverka på matmässan Grüne Woche i Berlin och nu ligger fullt fokus på att rusta montern för att ta emot mässans 400 000 besökare. Under hösten har utställarna fått utbildning och coachning av Jordbruksverket. Syftet är att stärka den svenska delegationen och därmed främja bilden av Sverige som måltidsdestination.

Skörden av matpotatis blev 18 procent högre än i fjol

Skörden av matpotatis blev 18 procent högre än i fjol

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2019 09:33 CET

Skörden av matpotatis beräknas bli 18 procent mer än 2018, då det var missväxt till följd av fjolårets sommartorka. Fyra län dominerar odlingen av matpotatis: Skåne, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län. Tillsammans står de för 78 procent av landets totala matpotatisskörd. Arealen matpotatis för hela landet är 16 280 hektar. Det är en ökning med 290 hektar jämfört med 2018.

Pressinbjudan: Sverige övar sin förmåga att hantera afrikansk svinpest

Pressinbjudan: Sverige övar sin förmåga att hantera afrikansk svinpest

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2019 09:04 CET

Hur ska Sverige rusta sig på bästa sätt för att skydda sig mot afrikansk svinpest? En del av förberedelsearbetet handlar om att utveckla Sveriges nationella förmåga att samverka för att kunna hantera utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin. Centrala och regionala myndigheter kommer därför att öva tillsammans med privata organisationer och företag.

9,5 miljarder i jordbrukarstöd före årsskiftet

9,5 miljarder i jordbrukarstöd före årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 11:30 CET

I morgon, fredagen den 6 december, påbörjar Jordbruksverket slututbetalningarna av 2019 års gårdsstöd samt flera andra jordbrukarstöd och ersättningar. Totalt betalas drygt 9,5 miljarder kronor ut till Sveriges lantbrukare innan årsskiftet.