Följ Jordbruksverket

Taggar

Jordbruksverket 149 konkurrenskraft 52 lantbruk 49 Livsmedelsstrategin 44 rapport 24 Djurskydd 22 statistik 14 ekologisk produktion 14 Biologisk mångfald 12 Grüne Woche 10 smittskydd 8 Växtskydd 7 Fågelinfluensa 6 export 5 Duvpest 5 Häst 5 Newcastlesjuka 5 fritidsfiske 5 matturism 4 landsbygdsprogrammet 4 Spannmål 4 turism 4 jordbruk 4 mat 4 Afrikansk svinpest 4 rådgivning 4 jordbrukarstöd 4 Utlysning 4 kontroll 4 antibiotika 4 fisketurism 4 spannmålsskörd 3 djurskyddskontroll 3 matkultur 3 livsmedel 3 Besöksnäring 3 Krisstöd 3 torka 3 CWD 3 Avmagringssjuka 3 miljö 3 fiske 3 ett rikt odlingslandskap 3 import 3 hund 2 Handel 2 foder 2 Potatis 2 hållbart 2 skörd 2 Agenda 2030 2 hållbarhet 2 Torkstöd 2 livsmedelskedja 2 betesmarker 2 miljöersättningar 2 matmässa 2 cites 2 antibiotikaresistens 2 konferens 2 app 2 miljömål 2 klimat 2 Föreskrift 2 Hästhållning 2 svinpest 2 landsbygd 2 SVA 2 landsbygdsutveckling 2 ekologiska livsmedel 1 magsjuka 1 vattenbrist 1 projektstöd 1 odlad mångfald 1 fotbolls-vm 1 ärter 1 växtskyddsmedel 1 biodling 1 dioxin 1 resistens 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 måltidsturism 1 kulturturism 1 android 1 maträtt 1 våtmark 1 hotade arter 1 hållbar mat 1 Viltförvaltning 1 souvenirer 1 läkemedel 1 mink 1 Matsvinn 1 oljeväxter 1 övning 1 höstraps 1 höstvete 1 kulturväxter 1 same 1 Landsbygdsprogram 1 enhetschef 1 pälsdjur 1 mjältbrand 1 växtodling 1 landsbygdsnätverket 1 länsstyrelse 1 lantbruksdjur 1 värphöns 1 växtskadegörare 1 bioekonomi 1 Borgeby 1 Campylobacter 1 Falbygden 1 3R 1 bihälsa 1 ullbagge 1 renbete 1 naturbetesmarker 1 glyfosat 1 artskydd 1 jordbruksföretag 1 pollinerare 1 nationella honungsprogrammet 1 Hästföretagarforum 1 skördar 1 Skyddszon 1 miljöåtgärder 1 Nationellt stöd 1 hållbar livsmedelskedja 1 ängar 1 överdirektör 1 förgröning 1 vattenhushållning 1 minskat matsvinn 1 hantverkscider 1 Distriktsveterinärerna 1 Livsmedelsseminarium 1 grûne woche 1 Mitt Europa 1 sprutjournal 1 biologiska mångfaldens dag 1 Hållba mat 1 Afrikans svinpest 1 ölbryggerier 1 biosäkerhet 1 torkan 2018 1 Övervakningszon 1 foderföreskrift 1 Rotgallnematod 1 minkuppfödning 1 LärKvitter 1 SAM-ansökan 1 måltidsexport 1 jordbruksvaror 1 fiskeforum 1 tvärvillkor 1 Försörjningsförmåga 1 bördig 1 jordbrukarhushåll 1 jordgubbskontroll 1 Borgeby fältdagar 1 midsommarblomster 1 antal djur 1 trindsäd 1 skydda antibiotikan 1 antibiotikaveckan 1 växtskyddsåret 1 gödselgas 1 måltidsdestination 1 fler gör mer 1 avtal 1 strukturundersökning 1 ryssland 1 EU 1 teknik 1 vatten 1 kaviar 1 Östersjön 1 Sverige 1 öl 1 styrelse 1 biogas 1 resa 1 djur 1 växter 1 närproducerat 1 småskaligt 1 destinationsutveckling 1 Regler 1 mässa 1 avgift 1 kalmar 1 trädgård 1 HaV 1 klimatmål 1 eko 1 sportfiske 1 Länsstyrelsen 1 kyckling 1 inkomster 1 samer 1 renar 1 rennäring 1 digitalisering 1 betesdjur 1 läromedel 1 måltider 1 katt 1 Statitik 1 åkermark 1 Eurohorse 1 kanada 1 dryck 1 Älg 1 ägg 1 naturturism 1 veterinär 1 handhygien 1 CAP 1 stöd 1 övergödning 1 jordgubbar 1 djursjukvård 1 djurvälfärd 1 frihandel 1 beredskap 1 Djurförsök 1 Frukt och grönt 1 midsommar 1 kosläpp 1 jordbruksstöd 1 vildsvin 1 mikrobryggeri 1 miljökvalitetsmål 1 Livsmedelsförsörjning 1 fåglar 1 köttkonsumtion 1 växthusgas 1 livsmedelsproduktion 1 vaccination 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Ovanlig salmonellatyp påvisad hos gris i Skåne

Ovanlig salmonellatyp påvisad hos gris i Skåne

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2020 17:01 CEST

En ovanlig typ av salmonella, Salmonella Choleraesuis, har nyligen konstaterats i en grisbesättning i Skåne. Det är en salmonella som främst drabbar grisar och kan orsaka hälsostörningar i större utsträckning än andra typer av salmonella som påvisats hos grisar i Sverige de senaste åren. Fokus ligger nu på att bekämpa smittan och hålla svenska grisar fortsatt fria från sjukdomen.

Jordbruksverket och länsstyrelsen testar ny teknik för efterkontroll

Jordbruksverket och länsstyrelsen testar ny teknik för efterkontroll

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2020 09:00 CEST

Under 2020 kommer Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna att testa en ny teknik för att utföra vissa kontroller av gårdsstödet. Den nya tekniken innebär att vi använder satellitbilder för att avgöra om det har skett någon jordbruksaktivitet på marken som kontrolleras.

Pandemin förstärker den pågående trenden på köttmarknaden

Pandemin förstärker den pågående trenden på köttmarknaden

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2020 10:00 CEST

Sedan några år har förbrukningen av kött minskat samtidigt som importen sjunkit och den svenska marknadsandelen ökat. Utvecklingen har bland annat kopplats till konsumenternas ökade efterfrågan på hållbara livsmedel, en svag svensk krona, svinpesten i Kina som ritat om de globala flödena för griskött och effekter av torkan 2018. I år har ytterligare en kraft påverkat utvecklingen; Coronapandemin.

Elektroniska öronbrickor och virtuella stängsel kan öka jordbrukets lönsamhet och miljönytta

Elektroniska öronbrickor och virtuella stängsel kan öka jordbrukets lönsamhet och miljönytta

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2020 09:22 CEST

Den digitala tekniken utvecklas rasande snabbt och för företag med djur på bete för går det att hämta stora vinster. Utmaningen är att få den digitala tekniken att fungera utomhus och över längre sträckor samt göra den tillgänglig för både små och stora djurgårdar. Det visar en ny rapport som har utrett digital teknik inom djurhållningen.

Priset på åkermark har ökat

Priset på åkermark har ökat

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2020 09:43 CEST

Det genomsnittliga priset på åkermark har ökat med knappt 6 procent till 95 900 kronor per hektar mellan 2018 och 2019, visar ny statistik. Det är stor skillnad på norra och södra Sverige, det kan skilja i genomsnitt nästan 250 000 kronor per hektar för åkermark beroende på var den finns i landet.

Hästgårdar kan göra goda insatser för miljön

Hästgårdar kan göra goda insatser för miljön

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2020 09:30 CEST

​Från och med i höst lanserar Greppa Näringen en miljörådgivning för hästgårdar. Målet är att göra hästhållarna medvetna om hur deras verksamhet påverkar miljön, identifiera vad som görs bra, vad som kan göras bättre samt ge förslag på åtgärder. Rådgivningen riktar sig till gårdar med fler än 15 hästar, är kostnadsfri, och sker på frivillig basis.

Lantbrukare uppskattar resultatbaserade ersättningar

Lantbrukare uppskattar resultatbaserade ersättningar

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2020 09:05 CEST

Miljöersättningar är ett sätt att ge lantbrukarna betalt för att förvalta och producera miljönytta. Men miljönyttan per satsad skattekrona behöver bli högre. I ett treårigt pilotförsök i Falbygden, där ett 20-tal lantbruksföretag deltog, fick lantbrukarna på ett mer direkt sätt betalt vid leverans av miljönyttor istället för att kompenseras för att följa fasta skötselvillkor.

Stickprovskontroller av importerade gatuhundar införs

Stickprovskontroller av importerade gatuhundar införs

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2020 08:15 CEST

Jordbruksverket inför stickprovskontroller av gatuhundar som importeras från länder där rabies förekommer. Detta sedan en kontroll av ett 30-tal hundar nu visat att över hälften hade för dåligt rabiesskydd – trots att det i samtliga fall fanns skriftliga intyg på rabiesvaccination.

Kött från ekolamm minskade men ekologiskt nötkött ökade 2019

Kött från ekolamm minskade men ekologiskt nötkött ökade 2019

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2020 09:59 CEST

Under 2019 minskade slakten av ekologiska får och lamm med 10 procent jämfört med 2018. 21 procent av den totala slakten av får och lamm kom från ekologiskt hållna djur. Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur ökade däremot med 3 procent Det visar Jordbruksverkets statistik om den ekologiska animalieproduktionen.

Unik studie: ännu inga tecken på att odlade humlor hotar vilda

Unik studie: ännu inga tecken på att odlade humlor hotar vilda

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2020 08:15 CEST

Både vilda och odlade humlor har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen genom att de pollinerar viktiga grödor. Sedan 1990-talet har Sverige infört odlade humlor från Centraleuropa. Samtidigt har det funnits en oro för att införda humlor kan utgöra ett hot mot de vilda. En unik fältstudie visar nu att införda humlor inte ökar spridningen av virus, bakterier och parasiter.

Fjärde största spannmålsskörden under 2000-talet

Fjärde största spannmålsskörden under 2000-talet

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2020 09:41 CEST

Årets skörd av spannmål förväntas bli 5,9 miljoner ton. Det är en minskning med 4 procent jämfört med rekordskörden förra året, men en ökning med 10 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren. Det visar årets skördeprognos från Jordbruksverket. Om prognosen stämmer blir det fjärde största spannmålsskörden i Sverige under 2000-talet.

Importerade gatuhundar har bristande rabiesskydd – kan utgöra risk

Importerade gatuhundar har bristande rabiesskydd – kan utgöra risk

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2020 08:00 CEST

Ett 30-tal hundar har importerats till Sverige av en ideell organisation som förmedlar gatuhundar från Ryssland till ägare i Sverige. I samband med införseln togs stickprov vid polska gränsen och de visade att en hund inte hade tillräckligt skydd mot rabies. Jordbruksverket beslutade därför att provta samtliga hundar som kom i samma sändning och flera av dem visade sig ha dåligt skydd mot rabies.

Jordbruket måste få större plats i diskussionen om våra vattenresurser

Jordbruket måste få större plats i diskussionen om våra vattenresurser

Pressmeddelanden   •   Aug 04, 2020 09:10 CEST

Tillgång till vatten är en förutsättning för produktionen av livsmedel. Jordbrukaren behöver både hantera situationer med för mycket vatten och för lite vatten, inte sällan på samma fält och under samma odlingssäsong. De olika utmaningarna kan inte hanteras var för sig utan måste hanteras i ett sammanhang. Jordbruksverket har nu tagit fram en strategi för en hållbar hantering av vatten..

Jordbruksverket vill prioritera livsmedelsproduktionen och jordbrukets miljöarbete

Jordbruksverket vill prioritera livsmedelsproduktionen och jordbrukets miljöarbete

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2020 07:30 CEST

Ett smalare och kraftfullare landsbygdsprogram som är enklare både för stödmottagare och myndigheter – det är målbilden i det förslag som Jordbruksverket har lämnat till regeringen. Förslaget innebär ett ökat fokus på jordbruket och den hållbara matproduktionen samt en tydlig prioritering av miljö- och djurvälfärdsersättningar.

Ökade risker med att köpa hund i coronatider

Ökade risker med att köpa hund i coronatider

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2020 07:30 CEST

Intresset för att köpa hund har ökat den senaste tiden när många arbetar hemifrån. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och import av valpar och hundar, både via den illegala handeln och via ideella organisationer.

Läkemedlet propofol är åter tillgängligt för djursjukvården

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2020 16:50 CEST

Läkemedelsverket meddelar idag att tillgången till propofol för humansjukvården kommer kunna möta behoven framöver. Därmed minskar behovet av återhållsamhet i användningen av substansen inom djursjukvården, även om situationen kan komma att förändras.

Insekter i våra trädgårdsgrödor – så ser läget ut i odlingarna

Insekter i våra trädgårdsgrödor – så ser läget ut i odlingarna

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2020 09:33 CEST

På flera håll i landet upplever odlare problem med insektsangrepp på frukt och grönsaker. Den milda vintern och kalla våren med sena frostnätter kan få stora konsekvenser. Äpple och kålgrödor ligger i farozonen eftersom vi i år ser ett stort antal av både rönnbärsmal och kålmal i fält.

Flest kor i Gotlands kommun – och fler kor än människor i Borgholm

Flest kor i Gotlands kommun – och fler kor än människor i Borgholm

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 09:44 CEST

Flest kor finns i Gotlands kommun – 19 200 stycken. I Borgholms kommun finns det fler kor än människor – närmare bestämt 1,2 kor per person. Detta, och mer, framgår av en statistikrapport som Jordbruksverket har tagit fram över antalet kor i Sverige.

Ny rotgallnematod upptäckt i Halland

Ny rotgallnematod upptäckt i Halland

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 11:42 CEST

I prover från åkermark i Halland har rotgallnematoder av arten Meloidogyne fallax påträffats. Rotgallnematoden är en mycket liten rundmask som lever i marken och kan angripa potatis, morötter och andra grödor. Den är en karantänskadegörare och ska hanteras enligt växtskyddslagen.

Rekordstor ekologisk spannmålsskörd 2019

Rekordstor ekologisk spannmålsskörd 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 09:30 CEST

Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 403 300 ton under 2019. Det är den största skörden någonsin och den motsvarar nästan 7 procent av den totala spannmålsskörden.