Följ Jordbruksverket

Taggar

Rapport - Förvaltning eller djurförsök med vilda djur?
Rapport - Förvaltning eller djurförsök med vilda djur?
Förslag till ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

Tillväxtverkets och Jordbruksverkets förslag till ny handlingsplan för Livsmedelsstrategin 2020-2022

Rapport om konsekvenser av torkan 2018

Rapport om konsekvenser av torkan 2018

Dokument   •   2019-03-27 15:49 CET

Jordbruksverkets har på uppdrag av regeringen bedömt de långsiktiga konsekvenserna av det extrema vädret sommaren 2018 och gett rekommendationer hur svenskt jordbruk ska bli mer motståndskraftigt.

Nationell kunskapsförsörjning för en hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor
Pressrelease in english

Pressrelease in english

Dokument   •   2019-02-27 12:00 CET

New results on neonicotinoids and the effect on bees

Rapport om prognoser för växtskyddsmedel

Rapport om prognoser för växtskyddsmedel

Dokument   •   2019-02-14 10:15 CET

Rapporten slår fast att odlingen behöver prognoser över vilka verksamma ämnen som kan komma att försvinna från marknaden. En bättre framförhållning säkrar jordbruks- och trädgårdsnäringens långsiktiga konkurrenskraft. Det är viktigt för att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin om en ökad livsmedelsproduktion i Sverige.

Program Fou-dagarna 6-7 februari

Program Fou-dagarna 6-7 februari

Dokument   •   2019-01-25 10:35 CET

Nya hästföreskriften som börjar gälla 1 mars 2019
Program för Livsmedelsseminariet 15 januari 2019

Program för Jordbruksverkets livsmedelsseminarium den 15 januari 2019.

Rapport från nationell konferens om hållbar svensk fisketurism

Rapportering från nationell konferens om hållbar svensk fisketurism som hölls i januari 2018

Karta över området med övervakningszon

Karta över området med övervakningszon

Dokument   •   2018-11-16 10:10 CET

Beslut om upphävande av skyddszon

Beslut om upphävande av skyddszon

Dokument   •   2018-11-16 10:10 CET

Beslut om upprättande av skydds- och övervakningsområde
Karta över området med skydds- och övervakningsområde
Karta över området med skydds- och övervakningsområde
Beslut om upprättande av skydds- och övervakningsområde
Försäljning av djurläkemedel 2017

Försäljning av djurläkemedel 2017

Dokument   •   2018-09-14 09:47 CEST

Rapport, försäljning av djurläkemedel 2017

Jordbruksverkets och SVA:s gemensamma rapport
Jordbruksverkets och SVA:s gemensamma rapport

Undersökning av dioxin och dioxinlika PCB i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg.