Följ Jordbruksverket

Taggar

Yttrande om programändring för övergångsåren LBP
L102 - Djurskyddsregler för hundar och katter

Den 15 juni 2020 börjar nya djurskyddsregler för hundar och katter att gälla. Här kan du läsa den nya föreskriften L 102.

Frågor och svar om nya djurskyddsregler för hundar och katter

Den 15 juni 2020 träder nya djurskyddsregler för hundar och katter i kraft. I dokumentet kan du läsa mer om syftet med de nya reglerna och hur de ska tolkas.

Beslut förfrågan om cybrider

Beslut förfrågan om cybrider

Dokument   •   2020-03-04 09:00 CET

Jordbruksverkets beslut om att Umeå Universitet inte behöver söka tillstånd för att utföra fältförsök med cybrider.

Öppen sammanfattning Livskraft - mätt och frisk
Det ekonomiska värdet av honungsbin i Sverige

Rapport om värdet av den svenska honungs- och vaxproduktionen.

Programmet för odlad mångfald 2021-2025 – samarbete för hållbarhet

Rapporten sammanfattar den hittillsvarande verksamheten inom Programmet för odlad mångfald, Pom, för perioden 2016-2020 och lämnar förslag för den kommande programperioden 2021-2025.

Avtal renbete Härjedalen

Avtal renbete Härjedalen

Dokument   •   2019-11-26 09:07 CET

Renägare och markägare i Härjedalen har nått en överenskommelse om renbete på omkring 210 000 hektar mark.

Rapport − Uppdrag att bedöma behovet av förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest i Sverige

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att, i nära dialog med Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), bedöma och vid behov föreslå förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest (African swine fever, ASF) i Sverige. I denna rapport redovisar vi våra förslag.

Rapport - Förvaltning eller djurförsök med vilda djur?
Rapport - Förvaltning eller djurförsök med vilda djur?
Förslag till ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

Tillväxtverkets och Jordbruksverkets förslag till ny handlingsplan för Livsmedelsstrategin 2020-2022

Rapport om konsekvenser av torkan 2018

Rapport om konsekvenser av torkan 2018

Dokument   •   2019-03-27 15:49 CET

Jordbruksverkets har på uppdrag av regeringen bedömt de långsiktiga konsekvenserna av det extrema vädret sommaren 2018 och gett rekommendationer hur svenskt jordbruk ska bli mer motståndskraftigt.

Nationell kunskapsförsörjning för en hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor
Pressrelease in english

Pressrelease in english

Dokument   •   2019-02-27 12:00 CET

New results on neonicotinoids and the effect on bees

Rapport om prognoser för växtskyddsmedel

Rapport om prognoser för växtskyddsmedel

Dokument   •   2019-02-14 10:15 CET

Rapporten slår fast att odlingen behöver prognoser över vilka verksamma ämnen som kan komma att försvinna från marknaden. En bättre framförhållning säkrar jordbruks- och trädgårdsnäringens långsiktiga konkurrenskraft. Det är viktigt för att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin om en ökad livsmedelsproduktion i Sverige.

Program Fou-dagarna 6-7 februari

Program Fou-dagarna 6-7 februari

Dokument   •   2019-01-25 10:35 CET

Nya hästföreskriften som börjar gälla 1 mars 2019
Program för Livsmedelsseminariet 15 januari 2019

Program för Jordbruksverkets livsmedelsseminarium den 15 januari 2019.

Rapport från nationell konferens om hållbar svensk fisketurism

Rapportering från nationell konferens om hållbar svensk fisketurism som hölls i januari 2018