Nytt datum för skötsel av trädor

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2020 10:00 CET

​Jordbruksverket har gjort justeringar i reglerna som berör skötsel av mark som ligger i träda. Startdatumet för förbudet mot avslagning av träda ändras från den 1 mars till den 1 april.

Mjölkproduktionen minskade och slakten av nötkreatur ökade under 2019

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2020 09:36 CET

Under år 2019 ökade slakten av nötkreatur med 2 800 ton jämfört med år 2018. Det motsvarar en ökning med 2 procent. Antalet mjölkkor minskade med 11 700 kor 2019 vilket motsvarar 4 procent. Antalet kor för köttproduktion minskade med 2 400 kor motsvarande 1 procent. Det visar ny statistik från Jordbruksverket.

Nu avslutas den utökade provtagningen av älgar för avmagringssjuka (CWD) i Norrbotten

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2020 08:55 CET

Distriktsveterinärernas uppdrag behöver moderniseras

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2020 14:06 CET

Jordbruksverket vill att regeringen utreder hur det statliga veterinära uppdraget ska se ut, då marknaden för veterinära tjänster har förändrats mycket de senaste 10 åren. I en skrivelse till regeringen ber Jordbruksverket att det utreds om vårt veterinära uppdrag ska gälla hela landet och om begränsningarna i omfattning och med vilken utrustning veterinärvården ska bedrivas ska finnas kvar.

Lätt att göra rätt för företag i livsmedelskedjan

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2020 09:00 CET

Dags för SAM-ansökan 2020

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2020 09:06 CET

Den 5 februari öppnade e-tjänsten SAM Internet där lantbrukare söker jordbrukarstöd, den så kallade SAM-ansökan. Sista dag för SAM-ansökan är den 8 april.

Lägsta antalet fall av campylobacter hos kyckling sedan kontrollprogrammet startade på 1980-talet

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 12:07 CET

​Svensk småskalighet och djurvälfärd lockade tysk media

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 11:05 CET

Det svenska deltagandet på Grüne Woche fick rikligt med uppmärksamhet från framför allt tysk media. Tonvikten i den svenska montern låg på småskalig matproduktion och syftet var att visa upp Sverige som ett intressant besöksmål med tydlig koppling till mat och måltid – målsättningar som definierats i livsmedelsstrategin som riksdagen har beslutat om.

Lovande bekämpning av rotgallnematoder

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2020 09:28 CET

De tuffa åtgärder på fält öster om Kristianstad och i västra Blekinge som drabbats av växtskadegörare i form av rotgallnematoder har gett resultat. I flera av fälten har Jordbruksverket inte kunnat hitta några nematoder i uppföljningen under 2019.

Kraftsamling för svensk mat fortsätter

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2020 09:16 CET

Den nya handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi innehåller både fördjupningar av tidigare satsningar och nya, prioriterade områden för att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Arbetet för att underlätta digitala myndighetskontakter fortsätter, och ett nytt uppdrag handlar om att skapa lösningar så att den växande vildsvinsstammen kan bli en resurs.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter.
  • ingyfoqbjoqguref@jalorxodbviruraksgyvecnrkuvettc.sbkelb
  • 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.

Koncern