Odling av spannmål per företag störst i Västmanlands län

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2019 10:13 CEST

Odling av spannmål per företag är störst i Västmanlands län med 72 hektar per företag och minst i Kronobergs län med 13 hektar spannmål per företag. Det visar Jordbruksverkets studie av strukturutvecklingen bland spannmålsodlarna från år 1989-2018.

Nu utökas övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2019 09:27 CEST

Sjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) påvisades första gången i Europa 2016. EU beslutade därefter om en generell övervakning i sex medlemsstater, inklusive Sverige. Vid provtagningen har CWD under våren 2019 upptäckts hos två äldre älgkor i Arjeplog respektive Arvidsjaur. Till följd av detta ska nu en utökad provtagning ske i det berörda området.

Skydda dig och dina barn från magsjuka i sommar

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2019 09:00 CEST

Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Oftast blir vi smittade via mat och vatten men vi kan ibland också smittas vid gårdsbesök. Det finns enkla sätt att minska risken för att bli sjuk.

Ekologisk odling i växthus ökar

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2019 08:52 CEST

Den ekologiska odlingen i Sverige fortsätter att öka. Den odlade arealen var 300 000 kvadratmeter år 2018, vilket är en ökning med 13 procent på ett år.

Hur ska vi ta till oss resultaten för att få en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja?

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 16:10 CEST

Den 27 september anordnar Jordbruksverket ett kunskapsseminarium utifrån en utvärdering av den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft!

Jordbruksverket beviljar 15,8 miljoner kronor i stöd för ekoprojekt

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 15:37 CEST

I slutet av april utlyste Jordbruksverket 16 miljoner kronor för projekt som ska främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel. 22 projekt får nu dela på pengarna. Jordbruksverket fick in totalt 28 ansökningar.

Fiskeforum2019 flyttar fram positionerna för svensk fisketurism

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 08:00 CEST

Tongivande aktörer inom sportfiskenäringen har etablerat en ny plattform för samverkan och utveckling kallad Fiskeforum. Detta forum inleddes 2019 med en tvådagarskonferens på temat fisketurism. Konferensen hölls i Näringslivets hus i Stockholm den 2-3 april 2019 i närvaro av H.M. Konungen. Även Landsbygdsminister Jennie Nilsson samt flera riksdagsledamöter deltog.

Drygt 1 miljard kronor i krisstöd når Sveriges lantbrukare den 5 juli

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2019 11:00 CEST

Fredagen den 5 juli betalas strax över 1 miljard kronor ut till lantbrukare som har beviljats krisstöd. Det innebär att ca 96 procent av de som har sökt stöd får pengar i den första utbetalningen.

Nationellt stöd viktigt för norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2019 08:00 CEST

Det nationella stödet kompenserar jordbruket i norra Sverige både för kärvare klimat och längre transporter. Syftet med det nationella stödet är att bidra till att jämna ut de inkomstskillnader som uppstår på grund av de svagare förutsättningarna. Om stödet försvinner skulle 25 procent av mjölkföretagen i stödområdena tvingas upphöra med sin verksamhet.

Vattenmiljöer sjuder av liv!

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2019 14:34 CEST

Vatten i jordbrukslandskapet förekommer i många olika former. Vattenmiljöer i odlingslandskapet ger livsrum till en mängd djur och växter. Här lever mängder av småkryp som insekter, spindlar, kräftdjur, maskar, musslor och snäckor och många fågelarter söker föda här.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter.
  • inppfowwjoffurpi@jcuorksdbthruokksjvvecvrkbuetkc.sjgebi
  • 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.

Koncern