Färre nötkreatur och får på svenska gårdar

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2019 09:33 CEST

Mellan juni 2018 och juni 2019 har antalet nötkreatur och får minskat medan antalet grisar och fjäderfä har ökat. Antalet företag som bedriver djurproduktion med lantbruksdjur har generellt minskat mellan juni 2018 och juni 2019. Antalet företag med mjölkkor är mer än 200 st färre 2019 än 2018 och ca 2 400 färre än 2010. Det visar ny statistik från Jordbruksverket.

Greppa Näringen hjälper Sverige klara internationellt åtagande

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2019 09:04 CEST

Att utfodra mjölkkor miljövänligt är avgörande både för att klara mål för miljön och för klimatet. Om exempelvis råproteinhalten sänks i foder till mjölkkor, kan kostnader sparas och kvävemängden i gödsel minska. Miljörådgivningsprojektet Greppa Näringen har sedan 2001 gjort över 60 000 gårdsbesök hos lantbrukare för att prata om klimat och övergödning. Nu förstärks rådgivningen med 17,6 miljoner.

En tugga för mångfalden

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2019 09:20 CEST

Betande djur är avgörande för att hålla landskapen öppna. Många växter, insekter, fjärilar, vilda bin och fåglar är beroende av betesmarkerna och lever där i ett samspel med varandra. Det skapar ekosystemtjänster som är direkt nödvändiga för produktion av mat, inlagring av kol och ren luft. Lantbrukarna Tobias och Kristina berättar i en ny film om sitt engagemang för naturbetesmarkerna.

Inbjudan till djurskyddskonferensenen 2019: Framtidens goda djurskydd – ny lagstiftning, ny forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2019 10:25 CEST

Den 21 november 2019 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd en konferens tillsammans på Ultuna i Uppsala. Temat är framtidens djurskydd och grunden för denna är bland annat ny forskning och ny lagstiftning.

Invasiva ogräs sänker jordbrukets lönsamhet

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2019 08:30 CEST

Risken för att nya arter av invasiva ogräs ska etablera sig i Sverige ökar i takt med vårt förändrade klimat, den gränsöverskridande handeln och ändrade brukningssätt. Detta kan sänka jordbrukets lönsamhet och på sikt även markvärden. Den 8 november arrangerar Jordbruksverket tillsammans med Frö- och oljeväxtodlarföreningarna konferensen Invasiva ogräs – ett hot mot Mellansvenskt jordbruk?

Konferens 13-14 november om vatten i ett föränderligt klimat

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2019 09:27 CEST

Frågan om vattenhushållning i svenskt jordbruk är påtagligt aktuell efter senaste årens perioder med torka, vattenbrist och skyfall. Jordbruksverket har stort ansvar för att realisera den svenska livsmedelsstrategin där vattenfrågan är en viktig del. För att lyfta frågorna om vatten och skapa en samlingspunkt för olika samhällsintressen arrangerar vi en konferens i Norrköping den 13-14 november.

Pressinbjudan: Hur ska vi ta till oss resultaten för att få en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja?

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2019 09:18 CEST

Den 27 september bjuder Jordbruksverket in journalister till ett kunskapsseminarium utifrån en utvärdering av den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft.

Djurvälfärden hos kor, suggor och får har stärkts av djurvälfärdsersättningar

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2019 09:14 CEST

Djurvälfärdsersättningarna inom landsbygdsprogrammet har bidragit till ökad djurvälfärd. Det är uppfattningen i enkätsvaren från djurhållare som sökte stöden 2017. Statistik från husdjursföreningen Växas databas visar också en tydlig ökning av antalet verkningar per ko från det att ersättningen gick att söka 2016. De vanligaste klövskadorna, som till exempel röta och blödningar har minskat.

Troligen nytt fall av avmagringssjuka (CWD) på älg i Arjeplog

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 13:00 CEST

I den pågående övervakningen för avmagringssjuka hos hjortdjur (Chronic Wasting Disease, CWD) har en älgko som sköts under jakten visat sig vara positiv i de första analyserna för CWD och troligen kommer fallet att bekräftas. Enligt jägarna visade den inga tecken på sjukdom innan den sköts. Jämfört med tidigare fall är denna älg yngre, men den bedöms vara minst nio år gammal.

Många värden i det svenska yrkesfisket

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2019 09:49 CEST

Antalet yrkesfiskare i Sverige sjunker stadigt och i många traditionella fiskehamnar finns idag få eller inga aktiva fiskare kvar. Vilka värden riskerar att gå förlorade om det lokala fisket lägger ner? Samtidigt har delar av fiskeflottan god lönsamhet och stark framtidstro. Det visar en ny rapport om svenskt yrkesfiske som Agrifood gjort på uppdrag av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter.
  • inrhfogjjofzursc@japorekdbmcrubckskqveicrkdjethy.slpefv
  • 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.

Koncern