Stopp för vissa stöd inom landsbygdsprogrammet

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2020 15:00 CEST

Intresset för miljöersättningarna, där den största är ersättningen till betesmarker och slåtterängar, har varit större än vad vi har beräknat. För att säkra att det finns pengar till miljöersättningarna stoppar Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med 9 april. Det gäller främst projektstöd som till exempel bredband och andra stöd för utveckling av landsbygden. Pengarna försvinner alltså inte ur landsbygdsprogrammet.

Stoppet innebär att cirka 500 miljoner kronor dras in från projekt- och företagsstöd. Dessutom kommer återflöden av pengar framöver från redan beviljade projekt och investeringar som inte genomförs fullt ut att användas till kostnaderna för miljöersättningarna under resten av programperioden. Vi beräknar återflödet till cirka 400 miljoner.

Stödsökande som fått beslut får sina pengar

Att vi stoppar de här stöden innebär att man inte kan söka nya projekt- och företagsstöd 2020. Om man har sökt något av de här stöden, men ännu inte fått något beslut kommer vi inte kunna fatta några nya beslut och man får tyvärr inte några pengar. Men om man redan fått ett beslut om stöd har man rätt att söka utbetalning.

- Vi beklagar verkligen att vi genom våra prognoser inte har fångat upp underskottet i miljöersättningarna och därigenom kunnat ge detta besked tidigare. Vi har arbetat in i det sista med att kvalitetssäkra våra prognoser och undersökt alternativa lösningar, men ser tyvärr nu ett behov av att stopp projekt- och företagsstöden, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på jordbruks- och analysavdelningen.

Stort intresse för miljöersättningar bakom stoppet

Anledningen till att vi stoppar de här stöden är att det har varit ett större intresse främst för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar och ersättning för ekologisk produktion, än vad vi har räknat med och sett i våra prognoser. Vi behöver därför stoppa vissa stöd inom landsbygdsprogrammet för att reservera pengar till dem som har rätt till de här ersättningarna. Ersättningarna är pengar som lantbrukare har rätt att få om man utför vissa miljötjänster som gynnar hela samhället exempelvis biologisk mångfald.

- Vi är glada över att miljöersättningarna är populära eftersom det innebär att vi får stor miljönytta för pengarna men samtidigt beklagar vi att måste stoppa vissa stöd som skulle gå till andra viktiga saker på landsbygden. Vi har förståelse för att det kan innebära stora konsekvenser för enskilda som lagt ned tid på att söka stöden eller tänkt göra det snart.

Nya möjligheter efter årsskiftet

Nästa år kommer det nya pengar till projekt- och företagsstöd. Hur mycket pengar och vilka stöd som kommer att finnas vet vi inte ännu.

Information

Läs mer om vilka stöd som berörs


Kontaktperson för journalister
Andreas Mattisson
Biträdande avdelningschef jordbruks- och analysavdelningen
andreas.mattisson@jordbruksverket.se
Telefon: 070-570 12 83

Mirja Hjers
Avdelningschef EU‑stödsavdelningen
mirja.hjers@jordbruksverket.se
Telefon 073-388 22 57

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Intresset för miljöersättningarna, där den största är ersättningen till betesmarker och slåtterängar, har varit större än vad vi har beräknat. För att säkra att det finns pengar till miljöersättningarna stoppar Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med 9 april.

Läs vidare »

Den svenska maten – ny blogg om livsmedelsstrategin

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2020 09:00 CEST

Jordbruksverkets nya blogg Den svenska maten kommer att ge omvärldsbevakning och personliga reflektioner om arbetet inom livsmedelsstrategin. Målet är att inspirera, visa goda exempel och skapa engagemang. Flera av de som bloggar deltar aktivt både nationellt och internationellt med att bevaka och driva frågor i en positiv riktning för en hållbar produktion och konsumtion av mat.

Produktutveckling och högre betalningsvilja krävs för tillväxt i livsmedelskedjan

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2020 11:27 CEST

Svenskt jordbruk är världsledande när det gäller miljö, klimat, smittskydd och djurvälfärd och har förutsättningar att ta täten i en global omställning till en mer hållbar produktion. Men företagen har svårt att omsätta detta till konkurrensfördelar trots en ökad efterfrågan på hållbart producerade livsmedel, det visar Jordbruksverkets årliga uppföljning av livsmedelskedjan.

Importen och exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökar lika mycket i värde

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 12:00 CEST

Importen av jordbruksvaror och livsmedel uppgick 2019 till 114 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 5 miljarder kronor eller 5 procent jämfört med 2018. Exporten uppgick till 55 miljarder kronor vilket är en ökning med 5 miljarder kronor eller 10 procent. Siffrorna exkluderar fisk.

Så kan mer matsvinn och restprodukter bli foder

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2020 09:00 CET

När det gäller svinnet i livsmedelskedjan i Sverige så slängs den mesta maten i hemmen. På grund av risken för vissa smittor och det varierade innehållet finns idag ingamöjligheter att använda svinnet som foder till djur. Samma gäller för matsvinn från restauranger och storkök. Störst potential till att använda svinn som foder finns troligtvis i livsmedelsindustrin, hos grossister och lager.

15 miljoner kronor för stärkt djurvälfärd och konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2020 10:53 CET

Under åren 2017-2019 delades totalt 15 miljoner kronor ut till 19 olika forskningsprojekt för att stärka djurvälfärd och konkurrenskraft. Stödet till forskning har gått till olika djurslag och olika aktörer.

6,6 miljoner kronor att söka för bekämpning av mygg

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2020 09:30 CET

Jordbruksverket utlyser nu 6,6 miljoner kronor till insatser som syftar till att begränsa förekomst av mygg. Stödet omfattar både bekämpning av mygg och andra åtgärder för att hindra massförekomst av mygg.

Kunskap ska underlätta balans mellan mål för vattenmiljön och ökad jordbruksproduktion

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2020 09:00 CET

För att kunna göra en klok avvägning mellan miljöåtgärder i vattenmiljön och ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk krävs kunskap, inte bara om förhållandena i vattnet utan även om jordbruksmarken och jordbruksföretag. Nu ska Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten hjälpa vattenmyndigheterna med kunskapsunderlag som stöd i deras tillämpning av vattendirektivet.

Podcast nytt sätt att nå ut med rådgivning

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2020 09:33 CET

Jordbruksverkets rådgivningsenhet lanserar två nya poddar under våren. Rådgivaren går på djupet i ämnen som jordhälsa, agroforestry och energibesparing. Växtkraft innehåller aktuellt från fält. Satsningen är ett försök att nå ut med kunskap på ett nytt sätt, och poddarna kommer att utvärderas efter ett år.

Newcastlesjuka hos duvor i Kalmar län

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2020 09:12 CET

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats i en besättning med 80 rasduvor i norra Kalmar län. Jordbruksverket har spärrat besättningen och infört restriktioner för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter.
  • inqqfotejowjurrb@jaforevdbknruogksbyvemtrkhdetqj.sfoefg
  • 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.

Koncern