Många värden i det svenska yrkesfisket

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2019 09:49 CEST

Antalet yrkesfiskare i Sverige sjunker stadigt och i många traditionella fiskehamnar finns idag få eller inga aktiva fiskare kvar. Vilka värden riskerar att gå förlorade om det lokala fisket lägger ner? Samtidigt har delar av fiskeflottan god lönsamhet och stark framtidstro. Det visar en ny rapport om svenskt yrkesfiske som Agrifood gjort på uppdrag av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket.

Förvaltning av vilda djur är inte djurförsök

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2019 10:00 CEST

Att förvalta eller övervaka populationer av djur som lever vilt ska inte anses vara djurförsök om det inte finns ett tydligt vetenskapligt syfte. Det framgår i den rapport som Jordbruksverket nu lämnar till regeringen.

Priset på åker- och betesmark stiger

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2019 09:34 CEST

Förra året, 2018, var det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige 90 700 kronor per hektar. Det är en ökning med 8 procent jämfört med 2017. Även priset på betesmark har ökat jämfört med 2017. För betesmark var ökningen 10 procent till 35 300 kronor per hektar.

Förbrukningen av importerat kött fortsätter att minska

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2019 09:04 CEST

​För tredje året i rad minskar svenskarnas förbrukning av importerat kött. Importen har minskat för samtliga större köttslag. Den totala förbrukningen av kött minskade med 3,1 procent, vilket är en något större minskning än helåren 2017 och 2018. Importen av samtliga köttslag minskade och den svenska marknadsandelen fortsätter att stärkas.

Landsbygdsprogrammet är bra för miljön men onödigt komplext och dyrt att hantera

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2019 09:26 CEST

Landsbygdsprogrammet, som pågår fram till 2020, innehåller stöd som så effektivt som möjligt ska bidra till en hållbar utveckling av landsbygden. Totalt är budgeten 37 miljarder kronor och prioriteringarna är miljö, hållbarhet och innovation. Jordbruksverket utvärderar löpande insatserna och nu finns en rapport som sammanfattar utvärderingarna och ger en lägesbild till och med 2018.

Ökad produktion av ekologisk mjölk 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2019 09:36 CEST

Spannmålsskörden väntas bli tredje största under 2000-talet

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2019 09:33 CEST

Årets spannmålsskörd väntas bli 5,9 miljoner ton, vilket i så fall blir den tredje största under 2000-talet. Enligt Jordbruksverkets skördeprognos för 2019 ökar skörden av spannmål med 10 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren och med 80 procent jämfört med förra årets rekordlåga skörd.

Odling av spannmål per företag störst i Västmanlands län

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2019 10:13 CEST

Odling av spannmål per företag är störst i Västmanlands län med 72 hektar per företag och minst i Kronobergs län med 13 hektar spannmål per företag. Det visar Jordbruksverkets studie av strukturutvecklingen bland spannmålsodlarna från år 1989-2018.

Nu utökas övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2019 09:27 CEST

Sjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) påvisades första gången i Europa 2016. EU beslutade därefter om en generell övervakning i sex medlemsstater, inklusive Sverige. Vid provtagningen har CWD under våren 2019 upptäckts hos två äldre älgkor i Arjeplog respektive Arvidsjaur. Till följd av detta ska nu en utökad provtagning ske i det berörda området.

Skydda dig och dina barn från magsjuka i sommar

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2019 09:00 CEST

Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Oftast blir vi smittade via mat och vatten men vi kan ibland också smittas vid gårdsbesök. Det finns enkla sätt att minska risken för att bli sjuk.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter.
  • inzcfoqsjofvuruz@jxtordodbknrupykslvveaqrkujetvv.sjiekr
  • 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.

Koncern